Rajasthan Government - Parliamentary Secretaries

Sl.
No.
Name Room No. & Building

Address

Phone Numbers

Office Residence Vidhan Sabha (Tel. No.) Vidhan Sabha (Room & PABX Ext. No.)
1. Sh. Suresh Singh Rawat         2743996 425
2. Sh. Jitendra Kumar Gothwal         2743997 422
3. Dr. Vishwanath Meghwal         2743916 218
4. Sh. Ladu Ram Vishnoi         2743938 214
5. Sh. Bhaira Ram Chaudhary         2743910 221
6. Sh. Narendra Nagar   8/13, Vidhayak Nagar (East), Jaipur     2743999 412
7. Sh. Bhima Bhai   7/6, Vidhayak Nagar (West), Jaipur     2743985 430
8. Sh. Shatrughan Gautam   205, Prabhuraj Appartment, Near Civil Lines Fatak, Jaipur     2743998 427
9. Sh. Omprakash   30, Kailashpuri, Jagatpura, Malviya Nagar, Jaipur
6/5, Vidhayak Nagar (West), Jaipur
    2743999 404
10. Sh. Kailash Verma   M-19, Gandhi Nagar, Jaipur
A-5, Lohia Colony, Vaishali Nagar, Jaipur
  2712200 2743993 409

©Rajasthan Legislative Assembly Secretariat